ISO sertifikat AAA - Highest Creditworthiness Rating

Mobis Electronic Servisni Centar d.o.o. Servisne i logističke usluge za mobilne tehnologije

Uslovi korišćenja

Pravne napomene

Svako korišćenje www.mesc.rs podložno je dole navedenim uslovima:

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama www.mesc.rs ne smeju se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Mobis-electronic Servisnog centra ili na bilo koji način koji može prouzrokovati štetu Mobis-electronic Servisnom centru ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava kao i prava trećih osoba.

Korišćenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvata i sve rizike koji nastaju iz korišćenja ovih web stranica, prihvata da koristi sadržaj ovih web stranica isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Mobis-electronic Servisni centar (MESC) se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korišćenje ovih web stranica, za bilo koje radnje korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja ovih web stranica, kao i za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korištenja sadržaja ovih web stranica.

Ova web stranica sadrži i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Mobis-electronic Servisni centar (MESC) nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama pa se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na tačnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Mobis-electronic Servisni centar (MESC) se obavezuje poštovati anonimnost i privatnost korisnika ove web stranice. Mobis-electronic Servisni centar (MESC) može prikupljati lične podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo uz dobrovoljni pristanak korisnika. Mobis-electronic Servisni centar (MESC) će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumevanja pojedinačnih potreba i zahteva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Mobis-electronic Servisni centar (MESC) a na zadovoljstvo korisnika. Mobis-electronic Servisni centar (MESC) se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika.

Mobis-electronic Servisni centar (MESC) zadržava pravo izmene sadržaja ove web stranice i neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena.

Mobis-electronic Servisni centar d.o.o. zadržava pravo promena cena pojedine usluge i proizvoda, bez prethodne najave.

 • http://www.mesc.rs/Repository/Banners/MI.jpg
 • Meizu - ovlašćeni servisni partner
 • http://www.mesc.rs/Repository/Banners/alcatel-400x120.jpg
 • http://www.mesc.rs/Repository/Banners/LG-SR-400x120.jpg
 • http://www.mesc.rs/Repository/Banners/Huawei-SR-400x120.jpg
 • http://www.mesc.rs/Repository/Banners/BLACKBERRY-400x120.jpg
 • http://www.mesc.rs/Repository/Banners/Telenor-SR-400x120.jpg
 • http://www.mesc.rs/Repository/Banners/vipmobile-SR-400x120.jpg
 • http://www.mesc.rs/Repository/Banners/mts-telekom-SR-400x120.jpg
 • http://www.mesc.rs/Repository/Banners/gigatron-SR-400x120.jpg
 • http://www.mesc.rs/Repository/Banners/prestigio-400x120.jpg
 • http://www.mesc.rs/Repository/Banners/wiko-400x120.jpg