ISO sertifikat AAA - Highest Creditworthiness Rating

Mobis Electronic Servisni Centar d.o.o. Servisne i logističke usluge za mobilne tehnologije

Misija i vizija, politika kvaliteta i zaštite životne sredine


Naša vizija

Naša vizija je sveobuhvatno povećanje tržišnog udela i strateško povezivanje sa odabranim partnerima u zajedničkom nastupu na tržištu Srbije, te ekstenzivan razvoj kompanije kao sistema za potpunu servisno-logističku podršku korisnika, organizovane na modernim ekonomskim principima uz primenu najbolje svetske prakse.

MESC održava status vodećeg regionalnog servisnog i logističkog centra stalnim ulaganjem u resurse, ponajviše kadrovske, te konstatnim praćenjem svetskih tehnoloških trendova.


Naša misija

Naša misija je da kvalitetnom i stručnom uslugom garantujemo pozitivno iskustvo klijenata i zadovoljenje svih zahteva kupaca. Instistiramo na važnosti profesionalnog odnosa osoblja prema klijentu i primene novog koncepta servisno-logističke podrške, kao i neprestane edukacije zaposlenog osoblja, a sve u cilju što uspešnijeg obavljanja delatnosti za koje smo opredeljeni.


Politika kvaliteta i zaštite životne sredine

Naši korisnici znaju da se brinemo za njihove uređaje i dok su ispravni, na način da uvek mogu računati na naše savete za upotrebu uređaja, novu programsku podršku, backup i kozmetiku uređaja, a isto tako brinemo i za njihove uređaje ako postanu neispravni na nacin da ih brzo popravljamo i podešavamo.

U slučaju da korisnik želi da kupi novi uređaj, MESC će sa pouzdanošću zbrinuti stari uređaj na način da se maksimalno zaštiti priroda i okolina, uz poštovanje svih aktuelnih zakonskih propisa i procedura proizvođača.

Savetujte ljude oko sebe da stare, neispravne  mobilne telefone i dodatnu opremu donesu nama.

Mi ćemo se pobrinuti da telefon i otpadni delovi po zakonskim pravilima ne utiču na okolinu.

Recikliramo mobilne telefone i dodatnu opremu.

Svaka zakonsku promena mora biti propraćena, evindentirana i usaglašena sa našim aspektima.

Kontinuirano proveravamo skladnost naših procesa sa propisnim standardima zaštitne okoline.

Kompletan elektronski optpad ne bacamo već odvajamo u posebne kutije.

Ne bacajte baterije u običnu kantu za smeće, već u za to predviđene crvene kutije.

Baterije se ne smeju baciti u smeću sa drugim otpadom, već u posebne crvene rezervoare u prijemu i prodaji.

Racionalno koristi kancelarijski materijal.

Racionalno koristi kancelarijski pribor.

Iskoristi drugu stranu odštampanih papira.

Štedimo papir, tonere i ostali kancelariski postrošni materijal.

Bacajte plastiku u kontejnere sa natpisom "PVC".

Bacajte papir u kontejnere sa ovom oznakom i natpisom "PAPIR".

Zatvarajte vodu na slavini i pripazi da iz vodokotlića ne curi voda bez potrebe.

Koristi  klima uređaj samo ako je u prostoriji 28°C.

Štedimo električnu energiju i zdravlje.

Ugasi svetlo, računar, fotokopir aparat, aparat za kafu kada se ne koriste.

Grejanje se ukljucuje kada temperatura u prostorijama zgrade padene ispod 15°C.

Stalnim planiranjem, realizacijom i auditiranjem težimo ka stalnom pobošavanju procesa i rezultata.


  • http://www.mesc.rs/Repository/Banners/ALCATEL new logo 120.jpg
  • http://www.mesc.rs/Repository/Banners/LG-SR-400x120.jpg
  • http://www.mesc.rs/Repository/Banners/Huawei-SR-400x120.jpg
  • http://www.mesc.rs/Repository/Banners/Screen-Shot-2013-02-26-at-7.19.48-PM.png
  • http://www.mesc.rs/Repository/Banners/Telenor-SR-400x120.jpg
  • http://www.mesc.rs/Repository/Banners/vipmobile-SR-400x120.jpg
  • http://www.mesc.rs/Repository/Banners/mts-telekom-SR-400x120.jpg
  • http://www.mesc.rs/Repository/Banners/handy-SR-400x120.jpg
  • http://www.mesc.rs/Repository/Banners/Prestigio.jpg
  • Wiko